ЛЮБОПИТНО

Как се пише реферат?

Съществуват няколко причини за написването на реферат:

 • студентите и учениците придобиват умения да търсят информация по дадена тема.
 • студентите и учениците придобиват умения как да пишат правилно на академичен език, което ще послужи като подготовка за написването на евентуални бъдещи научни разработки.
 • написването на реферата ще спомогне за по-дълбокото разбиране на дадена тема, включена в курса на обучение.

Целта на реферата е сбито и кратко да се представи съдържанието на научен труд, да се съпоставят данни от различни източници и да се обобщи най-същественото от тях, информация за автора (авторите), за приносите, за терминологията, откритията и др., оповестени в тези научни трудове. В повечето случаи е по-добре рефератът да е по-кратък, но съдържателен. Все пак е желателно минималният обем на реферата да е 7 страници с литературния списък и всички фигури, таблици и графики.

Структурата на реферата принципно трябва да съдържа:

 • Въведение
 • Обобщение
 • Методи
 • Резултати
 • Дискусия – в нея рефериращият откроява своята оценка, мнение и позиция относно разглеждания проблем. Приема или отрича становищата на авторите, като се аргументира за това. Обобщава своето мнение с оглед убеждаване. Описва се използваната литература според държавните стандарти.

Всяка разработка завършва с литературен списък на цитираните автори. Много е важно той да е правилно съставен. Всеки, който чете вашия реферат, проект, статия или курсова работа, трябва лесно да намира цитираната от вас литература в текста и в списъка накрая, за да може да разбере на какво са базирани вашите твърдения.  В литературният списък се посочва пълният източник на цитираната литература

Следвайте някои основни правила:

 • Правете разлика между наука и мнение и бъдете обективни
 • Старайте се да подхождате аналитично и да давате точни и ясни обяснения.
 • Посочете достатъчно автори в своята работа.
 • Търсете нова и актуална литература. Бъдете критични към старата.
 • Всички чужди думи (научни наименования и др.) трябва да са посочени в Italic – например – Betula pendula.
 • Научните наименования трябва да се използват само когато се посочват за първи път – например Betula pendula. След това може да се използва обикновеното име – например „бреза“ или съкратено pendula.
 • Всички абревиатури трябва да се обяснят и изпишат изцяло само първия път, когато се използват – например – Environmental Proctection Agency (EPA). След това просто – „EPA посочва в годишния доклад от 1998 год., че…“
 • Всички фигури и таблици в текста трябва да са ясно обозначени и обяснени, така че да може читателят да ги разбере, дори и без да се фокусира върху текста или да се връща обратно към него.
 • Таблиците се обозначават с текст над тях, а фигурите – с текст под тях. Всички използвани таблици и фигури трябва да са цитирани и в текста, а ако не са ваши – да се посочи и авторът им. Например „Както се вижда от Таблица 1….“, „…представено на Фиг.1…“
 • Препоръчваме да използвате ясночетлив шрифт, с не прекалено голяма или малка големина (например – 12 pts Times New Roman).
 • В работата могат да се използват и снимки, но тяхната употреба трябва да е умерена и да е само на местата, на които се налага.

Оценяването на реферата се извършва чрез предварително определени критерии и индикатори (показатели), които отразяват това, което преподавателят очаква да види като учебен резултат в писмените разработки на студентите или учениците. Критериите отразяват основните характеристики на реферата, например – структура, стил, оригиналност и др. Индикаторите са отделни аспекти на критериите, като всеки индикатор е положителен или отрицателен.

Тази статия достига до вас благодарение на kursoviraboti.com

Подобни публикации

Юксел Кадриев проговори за починалата си любима

admin

Кои онлайн казина предлагат покер игри?

Димитър

Сестрата на Преслава разголи гръд и стана горещо (СНИМКА)

admin

Leave a Comment

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с това. Приемам Прочети повече

Privacy & Cookies Policy