ИКОНОМИКА

Промяна в сроковете за подаване на ГФО за 2020 г. Промени и в годишните авансови вноски за 2021 г.

Правителството прие предложението за удължаване на сроковете за подаване на годишните данъчни декларации (ГДД) на задължените лица по ЗКПО и приравнените на тях лица по ЗДДФЛ, както и за внасяне на съответните данъци. Във връзка с горепосоченото се приеха промени, свързани с началния срок за подаване и плащане на годишните данъци – от 1 март за данъчно задължените лица по ЗКПО и приравнените на тях лица по ЗДДФЛ. Удължени са и сроковете по Закона за счетоводството за публикуването на годишните финансови отчети.

Промяна в срока за подаване на ГДД от 1 март до 30

От 1 март до 30 юни е срокът за:

Изготвяне и подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО и плащане на съответните данъци;

Изготвяне и подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за ЕТ и регистрираните земеделски стопани и плащане на последващите данъци.

Промените в сроковете се отнасят, както за годишните данъчни декларации за 2020 г., така и за следващите години, с което се облекчава работата на хората, които извършват счетоводни услуги София и страната.

Не е предвидена промяна в срока 30 април за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за физическите лица (без ЕТ и регистрираните земеделски стопани).

Относно отстъпката от годишния данък за довнасяне по ЗДДФЛ

Физическите лица, които подадат своите годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ до 31 март на следващата година по електронен път, ще могат да се възползват от отстъпка 5% от данъка за довнасяне по чл. 48, ал. 1 и 2, при условие че не подлежат на принудително изпълнение на публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март. Общият размер на ползваната отстъпка за данъците по чл. 48, ал. 1 и 2 не може да надхвърля сумата от 500 лв.

Влизащите промени при авансовите вноски по ЗКПО

Вследствие на промяната на срока за подаване на ГДД се наложи да бъдат синхронизирани свързаните разпоредби в ЗКПО, като навсякъде показателят нетни приходи от продажби за предходната година се замени с нетни приходи от продажби за годината, преди предходната година. Това означава например, че за определяне на авансовите вноски за 2021 г., се взимат предвид нетните приходи от продажби за 2019 г., а не за 2020 г., както беше досега.

Следствие на гореизложеното, данъчно задължените лица ще трябва да декларират авансовите си вноски с отделна данъчна декларация по образец в срок от 1 март до 15 април на същата година, а не заедно с годишната данъчна декларация, както беше досега.

Поради промяната в сроковете на деклариране и внасяне на годишния корпоративен данък от 10% се въвеждат и следните промени:

Има нов краен срок до 15 ноември за подаване на декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансови вноски;

Авансовата вноска за месец декември и авансовата вноска за третото тримесечие се внасят до 1 декември на настоящата година;

Променя се допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски от 20% на 25%.

Промените имат за цел да намалят възможностите за неточно планиране от данъчно задължените лица на прогнозната печалба, оказващи влияние върху размера на авансовите вноски към края на данъчната година.

Ще бъде удължен и срокът до 30 септември за публикуването на ГФО.

Във връзка с променените срокове за подаване на ГДД по ЗКПО и ЗДДФЛ (до 30 юни на последващата година) се удължават сроковете в чл. 38 от ЗСч за публикуване на ГФО, консолидираните финансови отчети и годишните доклади по глава седма – до 30 септември на следващата година. Удължава се и срокът за публикуване на декларацията за липсата на дейност през годината до 30 юни на следваща година. Това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност.

Промените в сроковете за изготвяне и деклариране на данъка, съответно за публикуване на ГФО, водят след себе си и редица промени, свързани с тези срокове, съответно в Търговския закон (чл. 245), в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (чл. 40, ал. 3), в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 71д за трансферното ценообразуване) и в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО.

Подобни публикации

6-те ТОП съвета за използване на кредитна карта

Димитър

Къде можете да получите кредит според нуждите си?

Димитър

Защо е по-добре да купуваме живи елхи?

Димитър

Leave a Comment

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с това. Приемам Прочети повече

Privacy & Cookies Policy